Lĩnh vực kinh doanh

Kinh doanh thiết bị cânWeighing machine Division

Đáp ứng nhu cầu cân của khách hàng, đảm nhiệm từ việc thiết kế, sản xuất, thi công, lắp ráp cho đến bảo trì cân.

kinh doanh

  • Thiết kế, sản xuất, sửa chữa và bán các thiết bị cân(với kỹ thuật đặc biệt, dung trong thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác)
  • Quản lý, bảo trì các thiết bị liên quan đến cân
  • Thiết kế và sản xuất bộ điều khiển
  • Đại lý dịch vụ cân kiểm tra định kỳ

Hình ảnh sản phẩm

Thiết bị cân xe tải trên mặt đất
(Chứng nhận giao dịch)

Máy cuộn dây bên trong

Máy cuộn dây ẩn

Máy TLC dùng ở nước ngoài

Máy TLC dùng ở Nhật Bản

Máy mài

Thiết bị cân xe chở kim loại nóng chảy

Băng tải kỹ thuật đặc biệt
(Dùng để quản lý quy trình)

Thiết bị cân xe chở clinker